Historiek

Rotary Club Jabbeke - Historiek

 logo Jabbeke 

Het initiatief om in Jabbeke een Rotary Club op te richten kwam van Jacques De Langhe, een Rotariër uit Oostende, met “groene vingers” in Jabbeke. Omwille van zijn initiatief is hij trouwens at eternum erelid van de Club. De eerste contacten werden gelegd in het najaar van 1995.

Om een club op te richten moeten er een minimum aantal toekomstige leden aanwezig zijn. Dit was een eerste keer het geval op de stichtingsvergadering op27/02/1996.

De officiële erkenning door de overkoepelende organisatie (Rotary International) is gedateerd op 29/05/1996.

De keure werd met de nodige luister uitgereikt aan de eerste voorzitter van de Club (Jos Boels) op 19/10/1996.

Het officiële logo werd opgemaakt door ons lid Ievan Decoster, en is een compositie van “De Zaaier” van Constant Permeke (bij leven woonachtig te Jabbeke), het Rotary wiel en het wapenschild van de gemeente Jabbeke. 

Men wordt lid van een Rotaryclub op uitnodiging en na een interne selectieprocedure. Niemand kan of mag zichzelf kandidaat stellen. Zoals hoger gesteld kan er normaliter van elke beroepscategorie slechts één lid in de club opgenomen worden. 

Sedert de oprichting kent de Club een langzame, gestage groei. Enkele mensen hebben wegens tijdgebrek de club verlaten, een aantal nieuwe leden werden geworven. Momenteel telt de club een 45-tal leden. 

In de loop der jaren werden enkele opmerkelijke initiatieven genomen. 

Zo is er het tweejaarlijks concert, dat telkens rond Sint Valentijn doorgaat in Jabbeke. Dit concert trekt telkens een groot publiek. Achteraf is er een waking dinner. De afgelopen jaren is dit evenement uitgegroeid tot een trefplaats voor honderden inwoners van Jabbeke, de sponsors, mensen uit het sociaal-cultureel werk op de gemeente en sympathisanten.

De vorige jaren ging de opbrengst naar het werk van Michel Ramon. Michel Ramon is de voormalige parochiepriester van Jabbeke, die momenteel werkzaam is in de sloppenwijken van Salvador da Bahia (Brazilië), het zogenaamde centro do menor. Hij heeft aldaar een recyclage-project opgestart. Er worden door jongeren allerhande materialen (papier, glas, plastic, ..) verzameld en ter plaatse gerecycleerd.

In de loop der jaren werden al een aantal andere initiatieven financieel of materieel gesteund. Zo werd er een minibusje aangekocht voor een school in Senegal waar 2 Jabbeekse jongeren een tijd lang les hebben gegeven. Er werd een schoolgebouw opgericht (samen met de school in Zevenkerken) in Lubumbashi (Congo). 

Sedert 1998 wordt eind juni/begin juli de Smulgordel rond Jabbeke ingericht. Begonnen als een kleinschalig initiatief met een 300-tal deelnemers het eerste jaar is het uitgegroeid tot een grote manifestatie. In 2016 waren er 1.500 deelnemers. Klik hier naar de site.

Dit is een familiale fietstocht van ongeveer 35 kilometer langs de mooiste wegen en paadjes van de deelgemeenten van Jabbeke. Onderweg worden een 5-tal tussenstops gehouden. Op elk van deze stopplaatsen wordt een hapje, een drankje of een heuse maaltijd aangeboden (aperitief, voorgerecht, hoofdschotel, ijsje, koffie met gebak). Het is geen zoektocht, daar zorgen honderden wegwijzers en een gedetailleerde routebeschrijving voor. Als afsluiter worden onder alle deelnemers mooie prijzen verloot worden. In 2017 wordt de 20ste editie van de smulgordel georganiseerd op 25 juni. 

De opbrengst van de smulgordel wordt telkens besteed aan lokale projecten (in en rond Jabbeke).

VAKANTIEWIJZER

Rotaryclub Jabbeke heeft het initiatief genomen om een lange termijn project op te starten. Dit is VAKANTIEWIJZER geworden. Vakantiewijzer zal inclusieve vakanties aanbieden voor personen met een beperking en/of voor hun netwerk (gezin/familie/een voorziening/scholen). Wij geloven in recht op vakantie voor iedereen, dus ook voor personen met een beperking en hun netwerk. Het vernieuwende element in dit project is dat we vakanties willen aanbieden op een inclusieve manier. Dit betekent dat de mensen met een beperking de mogelijkheid zullen hebben om hun vakantie te beleven waar ook mensen zonder beperking hun vakantie doorbrengen. Navraag in de sector heeft uitgewezen dat er een grote nood is aan dergelijke projecten. We werken hiervoor samen met vzw De Kade (een overkoepelende organisatie van regionale instellingen voor mensen met een beperking) die voor de nodige omkadering zal zorgen. De communicatie tussen de gasten en de verblijfcentra, het opzetten van een specifiek dagprogramma maken deel uit van de diensten die ze zullen aanbieden. De andere partner is Tannine et Cuisine, waar de families hun vakantie zullen kunnen doorbrengen. De opbrengst van de voorbije en de toekomstige Smulgordels zullen grotendeels nodig zijn voor dit project. Rotaryclub Jabbeke zal in het begin zorgen voor financiële ondersteuning opdat de eerste jaren zouden kunnen overbrugd worden totdat het project self supporting (eventueel met subsidies) zal zijn.

 JEUGDDAG

Sedert de start van Rotaryclub Jabbeke heeft de club de kaart getrokken van de jeugd. Elk jaar brengen wij alle lagere scholen uit Jabbeke samen (ongeacht het net). Vooral de leraars van het 5de leerjaar zijn daarbij betrokken. Rotaryclub Jabbeke organiseert en bekostigt jaarlijks een zogenaamde jeugddag waar alle scholen samen rond een bepaald thema een leerrijke daguitstap in de regio beleven. Een hele rits thema’s zijn de afgelopen jaren aan bod gekomen : water, kunst, openbare diensten, lokale economie, sport, edm In 2015 werd de site van Sint Jan als thema gekozen. Alle leerlingen van het 5de leerjaar zullen een leerzame en onvergetelijke dag kunnen beleven in en rond de site van Sint Jan.

 

 

VAKANTIEUITWISSELINGEN via ROTARY

Een van de bijzonder aandachtspunten van Rotary International is de jeugd. Rotary wil kansen bieden aan jongeren : zowel professioneel als cultureel. Daartoe zet Rotary International tal van programma’s op. Ook Rotaryclub Jabbeke is zeer actief in deze programma’s. De Rotaryclub heeft een studielening van een veelbelovende studente onze gemeente mee helpen betalen. Op die manier gaan ook jaarlijks enkele jongeren met steun van Rotaryclub Jabbeke naar het buitenland op een themavakantie met een internationaal gezelschap. Dit jaar is bovendien een jongeman uit Varsenare voor een heel schooljaar naar Canada getrokken, en verblijft hier voor dezelfde periode een Canadese jongedame in onze gemeente. Zij verblijft alhier in  gastgezinnen, en wordt begeleid en financieel ondersteund door Rotaryclub Jabbeke.